Velkommen

På disse sider kan du finde information om Nyttehaveforeningen Skovlunde og vores arbejde i haverne. Har du lyst til at være med, kan du også her finde vejledning til hvordan du finder en grund og bliver medlem.

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.00 i Skovlunde Kulturhus, indgang 2, Skovlunde Syd

Der er fremsendt mail til alle medlemmer. Her er dagsorden, formandens beretning, regnskab for 2022 og 2023 budget. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2. februar 2023.

Ventelisten er kommet ned, så der er enkelte ledige grunde, som dog trænger til en lidt mere end kærlig hånd.
Bestyrelsen henleder opmærksomheden på, at man ikke må udlåne/udleje/overdrage sin have.