Velkommen

På disse sider kan du finde information om Nyttehaveforeningen Skovlunde og vores arbejde i haverne. Har du lyst til at være med, kan du også her finde vejledning til hvordan du finder en grund og bliver medlem.


Kontingent for 2021 skal betales senest 31. marts 2021. Da vi har en lang venteliste, bedes medlemmer, som ikke ønsker at dyrke deres have mere, give besked, så en fra ventelisten kan overtage haven.
De gamle popler er blevet fældet og beskåret af kommunen. Resultatet er blevet godt og der er flot ryddet op.
Generalforsamlingen er udskudt, når coronasituationen tillader det, vil der indkaldes til generalforsamling.
Vandhanen ved have 8 er utæt. Vi får den repareret snarest muligt.