Velkommen

På disse sider kan du finde information om Nyttehaveforeningen Skovlunde og vores arbejde i haverne. Har du lyst til at være med, kan du også her finde vejledning til hvordan du finder en grund og bliver medlem.

Husk at man må ikke vande med andet end vandkander. Man må IKKE montere haveslanger på vandhanerne. Det er dyrt og medlemmer, som gør det kan forvente en opsigelse fra foreningen.
Generalforsamlingen er udskudt. Kulturhuset har oplyst, at vi ikke kan få en dato i begyndelsen af juni måned. Bestyrelsen har besluttet, at vi vil ikke afholde generalforsamling i sommermånederne. Når vi har en dato, vil der indkaldes til generalforsamling.
.