Velkommen

På disse sider kan du finde information om Nyttehaveforeningen Skovlunde og vores arbejde i haverne. Har du lyst til at være med, kan du også her finde vejledning til hvordan du finder en grund og bliver medlem.

Der har været afholdt generalforsamling torsdag den 9. februar 2023 kl. 19.00 i Skovlunde Kulturhus, indgang 2, Skovlunde Syd. Der er var 20 medlemmer som var mødt op. Her var følgende kommentarer til formandens beretning: Bestyrelsen vil overveje arbejdsdag, kommunen vil hjælpe med grubning af grund 160, kommunen har ikke mistanke om PFAS i vores område, man må gerne fjerne selvsåede træer og frugttræer med råd og svamp på egen grund, man må ikke parkere trailere på grundene og rottebekæmpelse må kun bekæmpes med fælder. Alle bestyrelsesmedlemmer som var på valg, blev genvalgt. Der udsendes kontingentopkrævninger i uge 7, som skal betales senest 31. marts 2023. Ønsker man at opgive sin have, bedes dette meddelt kassereren snarest muligt.