Kompostpladser

Som resultat af et forslag stillet af et medlem på en arbejdsdag er der etableret et antal KOMPOSTPLADSER!

Der er 3 (tidligere 4) fælles kompostpladser i området (se kort). Her kan alle komme af med grene, kviste, kvas og andet komposterbart materiale.
Sker kompostering ikke hurtigt nok vil vi rydde pladserne
på den årlige arbejdsdag. Husk at lave gode bunker så hele pladsen ikke fyldes op fra start!

HUSK; Der må kun henlægges komposterbart materiale,
IKKE affald, brædder og andet byggemateriale. Heller ikke ukrudt og andet grønt som du selv kan kompostere på grunden!

Overholdes dette ikke bliver pladserne øjeblikkeligt lukket igen!

PLADSERNE ER KUN FOR FORENINGENS MEDLEMMER!

Ser du andre bruge pladserne så tag et billede og skaf navn og adresse på vedkommende og send det til bestyrelsen. Vi vil så udstede en passende regning for anvendelse af vore pladser
(KUN henvendelser med navn kan behandles!)

Med venlig hilsen

Bestyrelsen