Vi lukker for biltrafik

Så er der lukket:
Der har de sidste år udviklet sig en tendens til øget biltrafik i området, med gener og slitage til følge.
Dette har vi efter samråd med Ballerup kommune og brandvæsenet valgt at sætte en stopper for ud fra devisen; kan man passe en have kan man også gå dertil fra parkeringspladsen.

Afspærringen er lavet således at brand/redning i givet fald vil kunne skaffe sig adgang.

Midlertidig adgang:
Selvfølgelig kan man af og til have behov for at komme ind på området med bil. Derfor vil der blive opsat skilte med telefonnumre på kontaktpersoner som kan give midlertidig adgang. Vi beder om forståelse herfor.
(indtil skilte opsættes op bedes man kontakte formanden på tlf. 40 84 38 19)