Vi lukker for biltrafik

Så er der lukket:
Der har de sidste år udviklet sig en tendens til øget biltrafik i området, med gener og slitage til følge.

Dette har vi efter samråd med Ballerup kommune og brandvæsenet valgt at sætte en stopper for ud fra devisen; kan man passe en have kan man også gå dertil fra parkeringspladsen.

De fleste veje er afspærret med stolper, sten eller andet.
 

Afspærringen er lavet således at brand/redning i givet fald vil kunne skaffe sig adgang.

Der må principielt ikke køres eller parkeres i området!

 

Midlertidig adgang:
Selvfølgelig kan man af og til have behov for at komme ind på området med bil, hvis man skal ind med materialer eller lignende. Så må man på bedste vis skaffe sig adgang, og derefter reetablere afspærring igen.

Gangbesvær og handicap er ikke grund til at køre ind på området!