Åbne nyttehaver,
søndag den 27. august kl. 10-14

Vi holdt en ’åbent hus-dag’ for interesserede og, måske kommende, havefolk og borgere i øvrigt.

Dagen forløb hyggeligt, og flere haver fik besøg af interesserede.