Hjælp med at holde området pænt!

 

I voress kontrakt og vedtægter står flere steder at området skal bevare karakter af frugtplantage, med frugttræer og dyrkede arealer.

Derfor er det vigtigt at du holder din grund pæn, rydder op, og, fremfor alt; dyrker noget på grunden. Det er ikke sommerhusgrunde med plæne til afslapning vi har.

Og det er heller ikke meningen at dele af området skal henligge uplejet og forsømt!

Derfor har en række lejere i begyndelsen af 2017 fået en "næse" af bestyrelsen, med påbud om at grundende anvendes og opdyrkes. Sker dette ikke vil jejemålene blive opsagt!

 Grundene skal benyttes til dyrkning af frugt og grønsager.
Ikke græsplæner, soppebasiner og juletræer.