Ordensregler 2022.pdf

Vedtægter

  
Her kan du se kopi af seneste vedtægter, vedtaget 25. januar 2018. Klik HER

Herudover er vedtaget et sæt ordensregler, som du kan finde HER

I vedtægterne henvises til Ballerup Kommunes lokalplan for området.
 

Af nemhedsårsager har vi en kopi. Der burde ikke være ændringer, men i tvivlstilfælde er det i alle tilfælde senest reviderede udgave fra Ballerup kommune som er gældende.
Vores kopi kan du se ved at klikke HER

Vores område er PLANOMRÅDE B som er omtalt i §3, stk 3.7 - 3.11 samt i §7, stk 7.3 - 7.8

Vær især opmærksom på reglerne for bygningers størrelse og udseende,

samt regler for hække og hegn. (uddrag nedenfor)

3.10. Der kan på den enkelte havelod opføres én mindre bygning til opbevaring

af haveredskaber, jf. §§ 7.4. og 7.5.

7.4. På hvert havelod kan der placeres et redskabsskur og/eller drivhus på

tilsammen max. 12 m2. Intet punkt af en sådan bygnings ydervæg

eller tagflade må gives en højde, der overstiger 2,5 m målt fra eksisterende

terræn eller et af Kommunalbestyrelsen godkendt, reguleret

terræn.

Der kan endvidere placeres en læskærm med max. længde på 5 m og

max. højde på 1,8 m.

7.5. Småbygninger som redskabsskure samt læskærme skal udføres i træ,

med tagbeklædning i tagpap, og holdes i jordfarver (herunder sort).