Referater:

 
Referater, generalforsamlinger:
Generalforsamling 02. februar 2022
Generalforsamling 21. oktober 2021
Generalforsamling 30. januar 2020
Generalforsamling 31. januar, 2019
Generalforsamling 25. januar 2018
Generalforsamling 13. februar 2017
Generalforsamling 8. februar 2016
Generalforsamling 5. februar 2015
 
Referater, bestyrelsesmøder:
Referater fra bestyrelsesmøder offentliggøres ikke.
Referater opbevares af formanden, og kan ses på forlangende.